راهنمای استفاده از سامانه

بخش راهنمای مربوط به سامانه مدیریت مامور سراهای سازمان دامپزشکی کشور

فایل راهنمای کاربران - v 1.0.0

مشاهده بیشتر

ثبت نام متقاضی

قابل توجه همکاران محترم. درصورتی که با اطلاعات پایه تعریف شده امکان ورود به سیستم نمی باشد شما می توانید به اداراه کل رفاه و تعاون دامپزشکی استان مراجعه نموده و مراحل را از این طریق پیگیری نمایید. ویا از طریق شماره ذکر شده در راهنمایی سامانه، با راهبران سیستم در ارتباط باشید.

ورود

آیین نامه ها و قوانین استفاده از خدمات

توجه
به دلیل حجم درخواست ها وجود محدودیت امکان ثبت درخواست تا 2 ماه قبل از تاریخ استفاده از خدمات مامورسرا یا مهمانسرا ها وجود ندارد.

مشاهده بیشتر