راهنمای استفاده از سامانه

بخش راهنمای مربوط به سامانه مدیریت مامور سراهای سازمان دامپزشکی کشور

فایل راهنمای کاربران - v 1.0.0

مشاهده بیشتر

ثبت نام متقاضی

قابل توجه همکاران محترم. درصورتی که با اطلاعات پایه تعریف شده امکان ورود به سیستم نمی باشد شما می توانید می توانید به اداراه کل رفاه و تعاون دامپزشکی استان مراجعه نموده و مراحل را از این طریق پیگیری نمایید. ویا از طریق شماره ذکر شده در راهنمایی سامانه، با راهبران سیستم در ارتباط باشید.

ورود

آیین نامه ها و قوانین استفاده از خدمات

توجه
به دلیل حجم درخواست ها وجود محدودیت امکان ثبت درخواست تا 2 ماه قبل از تاریخ استفاده از خدمات مامورسرا یا مهمانسرا ها وجود ندارد.

مشاهده بیشتر